Visie

Onze school wil een open school zijn. Dat wil zeggen; iedereen is welkom. Ons doel is het begeleiden van kinderen naar zelfstandigheid, waarbij elk kind weet: Ik mag er zijn. In een veilige sfeer en een uitdagende leeromgeving, stimuleren we kinderen het beste uit zichzelf te halen.  We geloven dat ieder kind kan leren, waarbij we rekening houden met verschillen in mogelijkheden van iedereen. Hierin is samenwerking met de ouders belangrijk. We dragen ons Christen zijn uit door de kinderen vertrouwd te maken met de verhalen uit de Bijbel en proberen deze te vertalen naar de tijd waarin wij leven.

 

 

CBS De Wegwijzer

CBS “De Wegwijzer”   bijzonder …..wijs!

Onze slogan geeft weer waar wij als school voor willen gaan. Het woord “bijzonder” duidt op onze identiteit als christelijke basisschool. De waarden en normen aanpak en de sociaal-emotionele ontwikkeling nemen daarbij een bijzondere plaats in. Wij vinden het welbevinden van elk kind bijzonder belangrijk binnen onze leef- en leeromgeving van onze school. Het woordje “wijs” heeft betrekking op de naam Wegwijzer. Wij willen de kinderen wijs maken met de noodzakelijke kennis die zij nodig hebben voor hun latere leven. Open staan voor kennis en ontmoetingen met anderen. Want je hebt elkaar nodig in het leven. Dat en een goede basiskennis meegeven voor de toekomst is in onze ogen dus.…wijs!

Bovendien wil onze school een leefgemeenschap zijn waar de kinderen niet alleen iets wordt geleerd, maar waar aandacht wordt geschonken aan de totale ontwikkeling. Hierbij kunt u o.a. denken aan: respect hebben voor elkaar, verantwoordelijkheid leren dragen, een positief kritische instelling t.o.v. jezelf en anderen ontwikkelen en je eigen weg leren vinden in de grote hoeveelheid informatie die op je afkomt. Ook vinden wij tolerantie t.o.v. andere groeperingen (huidkleur, status, handicap) een belangrijk punt. Open staan voor anderen en leren keuzes te maken en te beargumenteren.
Veel ouders beseffen dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Juist regelmaat geeft het kind kansen.   Nieuwsgierig geworden? Vraag een rondleiding aan!
Share This