Inschrijfprocedure

In verband met Passend Onderwijs is deze procedure wat uitgebreider dan voorheen. Hieronder volgen de stappen in het kort.

  1. Allereerst plannen we een rondleiding waarin we zoveel mogelijk informatie verstrekken en laten zien waar onze school voor staat. Dit doen we zoveel mogelijk onder schooltijd zodat u direct een duidelijk beeld krijgt.
  2. Is de keuze gemaakt dan vul je een aanmeldformulier in. Dit is te verkrijgen op school of via de mail dewegwijzer@vcpon.nl of via “Contact” waar je de vraag via dit formulier kunt invullen.
  3. Als dat aanmeldformulier binnen is dan krijg je op het moment dat je zoon/dochter ongeveer 3 jaar en 8 maanden is een uitgebreid inschrijfformulier toegestuurd.
  4. Is dat formulier + overdrachtsformulier peuterspeelzaal/opvang binnen, dan heeft de school 6 weken de tijd om te bekijken of wij het onderwijs kunnen bieden dat nodig is voor hem of haar.
  5. Op het moment dat je zoon/dochter is ingeschreven krijg je via de mail bericht en zal de leerkracht contact opnemen voor de “wen” momenten.
Share This