Plusklas

 

De stichting PCO-N biedt onderwijs aan in een Plusklas, deze is bedoeld voor (hoog)begaafde leerlingen. Het betreft een bovenschools project, dus de leerlingen kunnen van alle PCO-N scholen afkomstig zijn. De stichting PCO-N wil deze doelgroep extra bagage meegeven voor een succesvolle start in het voortgezet onderwijs om daarmee hun talenten verder te kunnen ontwikkelen. Er zijn een middenbouw groep en een bovenbouw groep. De groepen worden één dag per week gehuisvest op De Meele. De leerkrachten van de plusklas worden ondersteund door een coördinatiegroep.

Doelstellingen

Hieronder vindt u de langere termijn doelstellingen. Dit zijn geen kind specifieke doelstellingen, maar gericht op de plusklas als geheel.

  • Omgang met gelijkgestemden
  • Welbevinden van de leerling bevorderen
  • Behoud van interesse in school en leeractiviteiten
  • Leren leren; gericht werken aan leerstrategieën (formeel leren)
  • Verbeteren van sociale vaardigheden
  • Rekening houden met de belangstelling van het kind
  • Uitdaging bieden
  • Onderpresteren voorkomen

Kangoeroegroep

Op de Wegwijzer begeleid Juf Martineke een aantal leerlingen in de hoogste vier groepen met uitdagend leermateriaal. Naast de les van ongeveer drie kwartier in de kangoeroegroep, krijgen ze ook taken voor in de klas mee.

Share This