Protocollen

 

Op onze school maken we gebruik van een aantal protocollen. Deze kunt u op school inzien of opvragen vi de mail.

 • Internet protocol
 • Protocol zwembad
 • Protocol medisch handelen
 • Protocol overblijven
 • Protocol doorstromen en doubleren
 • Protocol Social Media
 • Protocol time out, schorsingen – of verwijdering
 • PCO-N Protocol kindermishandeling
 • Protocol VO advies
 • Anti pestprotocol
 • Klachtenregeling
 • Privacyreglement

 

 

Share This