Schoolplan 2015-2019

Het schoolplan heeft meerdere doelen:

  • Het functioneren als een centraal document binnen de schoolontwikkeling;
  • Het plannen en vormgeven van toekomstig beleid;
  • Het geven van inzicht in de ambities en concrete plannen voor de komende jaren.

een onderdeel van het schoolplan is het jaarplan waarin de beleidsvoornemens staan van 2017-2018

Onderwerp Omschrijving
Leerkracht ontwikkeling

 

Met ingang van 2018 dienen alle leerkrachten geregistreerd te zijn in leerkrachtregister.nl
Hun persoonlijke ontwikkeling als leerkracht coachen en begeleiden.
Groepsplannen Verder werken aan en komen tot gebruik van groepsplannen /onderwijsplan in ParnasSys.
Engels Oriëntatie vanaf groep 1 t/ m 8 om te ontdekken wat ons het beste past als methode i.s.m. de andere scholen onderleiding van Carly Klein.
Leerlijn Drama Verder ontwikkelen van de leerlijn en afronden.
Share This