Samenwerkingsverband en CAT

 

Het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht werkt als vereniging voor primair en speciaal onderwijs in de regio. De vereniging is georganiseerd in vier afdelingen, waardoor passend onderwijs preventief en thuisnabij wordt uitgevoerd. Onze stelling is: centraal wat moet en decentraal wat kan. Dat betekent dat binnen de afdeling elk schoolbestuur eigen verantwoordelijkheid draagt.

In Passend Onderwijs zijn de Samenwerkingsverbanden per 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor de afgifte van Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Samenwerkingsverbanden hebben daarvoor commissies ingericht bestaande uit deskundigen die goed kunnen beoordelen of een leerling aangewezen is op Speciaal Onderwijs. De zogenaamde Commissie van Advisering en Toewijzing (CAT) heeft deze functie binnen het SWV Veld Vaart en Vecht toebedeeld gekregen.

Onze school heeft een federatief samenwerkingsverband Ommen (Weer Samen Naar School = W.S.N.S.) aangegaan met de Johan Seckelschool te Ommen. Dit is een school voor christelijk speciaal basisonderwijs. Onderling wordt er informatie uitgewisseld om de kinderen hier te kunnen helpen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Verder hebben we contacten met de Enkschool te Zwolle, school voor kinderen met een auditieve- en/of communicatieve beperking.

Voor meer informatie zie de website:  http://www.veldvaartenvecht.nl/

Share This