OuderPlatForm

 

Binnen “De Wegwijzer” is het OuderPlatForm (OPF) actief. Dit OPF is samengesteld uit de contactouders van alle groepen, een voorzitter en een leerkracht. Men vergadert ongeveer 5 keer per jaar om een goede afstemming te laten plaatsvinden tussen ouders onderling en de leerkrachten.

In samenspraak met de leerkrachten organiseert men het Sinterklaas, Kerst, Kleuter- en Paasfeest, naast verschillende andere activiteiten. Indien nodig biedt het OPF hulp met het vinden van vrijwilligers voor activiteiten zoals, leesouders, computerhulp, vervoer, waarvoor ouders en verzorgers elk nieuw schooljaar het inschrijfformulier voor ouderhulp kunnen invullen. Dit formulier wordt aan het begin van elke schooljaar aan de kinderen meegegeven.

De ouders van de nieuwe leerlingen in het komende schooljaar worden bezocht door contactouders om alvast informatie te geven over tal van zaken binnen de school. In samenspraak met de leerkracht wordt ook een bezoek gebracht aan langdurig zieke kinderen.

Het OPF heeft als voornemen 2- jaarlijks een grote activiteit te organiseren waarbij het doel is geld in te zamelen voor de school en/of een goed doel.

Share This