De bibliotheek op school.

Sinds enkele jaren hebben wij in school een lokaal ingeruimd voor “De bibliotheek op school”. In samenwerking met de bibliotheek in Nieuwleusen hebben we een collectie samengesteld en de kinderen uit alle groepen kunnen hier boeken lenen. Van prentenboek tot studieboek.

Dat betekent dat wij een leescoördinator hebben die diverse zaken op leesgebied stroomlijnt en stimuleert. Jaarlijks doen wij ook mee aan de leesmonitor. Dat is een onderzoek naar allerlei zaken die met lezen op school te maken hebben.

Daarom doen we mee aan een onderzoek: “de Monitor de Bibliotheek op school*. Dat betekent het volgende: – Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 4 t/m 8 een korte digitale vragenlijst in. – Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in.

We onderzoeken dan: – het leen- en leesgedrag van leerlingen – de leesmotivatie van leerlingen – de informatievaardigheden van leerlingen

Uit dit onderzoek halen we werkpunten voor het leesbeleid. Bijvoorbeeld het stimuleren van thuis voorlezen of een boekenkring in de klas.

Eén van de zaken die rechtstreeks met leesbevordering te maken hebben is dat wij als school hebben afgesproken dat we ’s morgens in groep 3 t/m 8 starten met een kwartier stillezen.

Share This