Verkeersouders

Verkeersouders zijn ouders van leerlingen van onze basisschool die zich inzetten voor de verkeersveiligheid van de kinderen op school. Zij vormen een brug tussen ouders, school en derden (politie, gemeente, 3Vo). Alle ouders kunnen een verkeersouder aanspreken over verkeersonveilige situaties op de route van huis naar school. In overleg met de school, politie, 3Vo en de gemeente kan er gekeken worden of er mogelijkheden zijn om de route veilig te maken.
Maar de verkeersouder(s) kunnen nog meer activiteiten ontwikkelen in overleg met de school. Hierbij kunnen we denken aan: ‘Streetwise”, Dode Hoek, fietsenkeuring in het najaar; kinderen leren hun fietsvaardigheid te vergroten en een verkeersplein opzetten zodat kinderen de regels en de borden in de praktijk kunnen leren.

Share This