Ieder kind kan leren

Visie

Onze school wil een open school zijn. Dat wil zeggen; iedereen is welkom. Ons doel is het begeleiden van kinderen naar zelfstandigheid, waarbij elk kind weet: Ik mag er zijn. In een veilige sfeer en een uitdagende leeromgeving, stimuleren we kinderen het beste uit zichzelf te halen.  We geloven dat ieder kind kan leren, waarbij we rekening houden met verschillen in mogelijkheden van iedereen. Hierin is samenwerking met de ouders belangrijk. We dragen ons Christen zijn uit door de kinderen vertrouwd te maken met de verhalen uit de Bijbel en proberen deze te vertalen naar de tijd waarin wij leven.

CBS “De Wegwijzer”   bijzonder …..wijs!

Onze slogan geeft weer waar wij als school voor willen gaan. Het woord “bijzonder” duidt op onze identiteit als christelijke basisschool. De waarden en normen aanpak en de sociaal-emotionele ontwikkeling nemen daarbij een bijzondere plaats in. Wij vinden het welbevinden van elk kind bijzonder belangrijk binnen onze leef- en leeromgeving van onze school. Het woordje “wijs” heeft betrekking op de naam Wegwijzer. Wij willen de kinderen wijs maken met de noodzakelijke kennis die zij nodig hebben voor hun latere leven. Open staan voor kennis en ontmoetingen met anderen. Want je hebt elkaar nodig in het leven. Dat en een goede basiskennis meegeven voor de toekomst is in onze ogen dus.…wijs!

De Wegwijzer PCO-N
De Wegwijzer PCO-N1 year ago
Net als aan de voorgaande edities heeft CBS De Wegwijzer ook dit jaar met de hele school meegedaan aan het Nationaal Schoolontbijt. Alle leerlingen, van groep 1 t/m groep 8, genoten afgelopen woensdag van een overheerlijk en gezond ontbijt op school.
De Wegwijzer PCO-N
De Wegwijzer PCO-N1 year ago
Schoonmaker gezocht!