Identiteit

 

Ons kindcentrum is een open christelijk kindcentrum waar ieder kind welkom is en mag weten: ‘Ik mag er zijn’. We dragen onze christelijke identiteit uit door kinderen vertrouwd te maken met de verhalen uit de Bijbel, waardoor ze in aanraking komen met God en de liefde en leefwijze van Jezus. Daarnaast neemt het zingen van liederen, het bidden en danken en het gezamenlijk vieren een belangrijke plaats in. We gaan respectvol met elkaar om, hebben oog voor elkaar en de wereld om ons heen.