Medezeggenschapsraad

 

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en het personeel van de school.

Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de MR. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt.

Het belang van ouders, kinderen en leerkrachten gaat boven alles. Vandaar dat de MR graag wil weten wat ouders/verzorgers bezig houdt. U kunt ons daarom natuurlijk altijd persoonlijk aanspreken. Mailen kan en mag uiteraard ook. Het mailadres is mr_wegwijzer@pco-n.nl .

Oudergeleding:
Janneke van der Kolk (voorzitter)
Marco Laarman
Annelies Grondman

Personeelsgeleding:
Djoke Reuvekamp
Elsbeth van Dam