VVTO school in ontwikkeling

Early bird **

 

Op onze school krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 Engels onderwijs. In alle klassen wordt er minimaal een uur Engelse les per week gegeven. Tijdens onze lessen staat het communiceren centraal en gaat het leren spelenderwijs. We voeren gesprekjes in het Engels, doen spelletjes en we zingen Engelstalige liedjes. De komende drie jaar willen wij ons verder ontwikkelen tot erkende vvto-school. In het afgelopen schooljaar hebben wij de Early bird twee ster beoordeling mogen ontvangen.

 

Verbinding peuters en groep 1-2-3

 

In de onderbouw zijn de leerkrachten bezig een doorgaande lijn te ontwikkelen tussen de peuters en groep 1/2 en 3. We willen nog meer samenwerking zoeken. Gedurende de week zoeken we de verbinding op tussen de groepen door samen te werken en samen te spelen. De leerkrachten hebben op andere scholen gekeken om ideeën op te doen en volgen cursussen die hen nog meer inzichten geven voor deze vorm van onderwijs.

 

Bibliotheek op school

 

Met de Bibliotheek op School slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en is er dagelijks aandacht voor leesplezier op school én thuis. Elke dag starten we met een kwartier lezen en praten we over de inhoud van de boeken om elkaar enthousiast te maken. We stimuleren hiermee het maken van veel leeskilometers. De Bibliotheek helpt op De Wegwijzer om deze doelen te bereiken met deskundige leesconsulenten en met inspirerende boeken.

 

Groen schoolplein

 

 

Sinds de zomer van 2021 hebben we op beide speelpleinen uitdagende en groene elementen toegevoegd. De kinderen genieten met veel plezier.

Topklas

 

Vanuit heel Nieuwleusen komen kinderen op dins- en donderdag morgen naar het Taal Ondersteunings Punt klas op C.B.S. de Wegwijzer. Juf Henriët, ondersteund door juf Michelle bieden gespecialiseerde NT2 lessen aan om kinderen die een achterstand op taalgebeid hebben een boost te geven en zo hun kansen op succesvol onderwijs te verhogen. Onderstaand een uitgebreide flyer met uitleg, ook over hoe u uw kind kunt aanmelden.

Flyer over de topklas