Schoolgids

 

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe schoolgids met kalender en daarin worden de volgende studiedagen uiteraard ook in opgenomen:

2 april: studiedag, leerlingen vrij

3 juni: studiemiddag, vanaf 12.15 uur zijn leerlingen vrij