Schoolgids

 

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe schoolgids met kalender en daarin worden de volgende studiedagen uiteraard ook in opgenomen.

3 november 2023: peuterochtend: groep 1-2 is vrij

20 november 2023: leerlingen zijn vrij

16 februari 2024: leerlingen vrij

29 februari 2024: vanaf 12.15 uur zijn leerlingen vrij

13 maart 2024: peuterochtend: groep 1-2 is vrij

2 april 2024: leerlingen vrij

24 juni 2024: vanaf 12.15 uur zijn leerlingen vrij